مهر آماده Shiny

10×45 میلی متر
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: shiny OA pre-inked

پک مهر و موم برنجی مومان همراه با قاشقک و موم

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Moomaan Wax Seal Package

مهر برنجی مخصوص مهر و موم

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Wax Seal New

مهر برجسته Tiger

دایره 50 میلی متر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Tiger Press

مهر برجسته Shiny ES

دایره 40 میلی متر
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny ES

مهر برجسته Shiny ED

دایره 40 میلی متر
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny ED

مهر برجسته Shiny EH

دایره 50 میلی متر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny EH

مهر برجسته Shiny ELR با قابلیت تنظیم فاصله وسط زن A4

دایره 50 میلی متر
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny ELR

کلیشه نر و ماده برای مهر برجسته

دایره 40 میلی متر, دایره 50 میلی متر
۵۵۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Stamp Seal

مهر برجسته برقی

دایره 40 میلی متر
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Electric Emboss Seal

مهر خودساز / Shiny S-200

۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: shiny s-200

جوهر استامپ اثر انگشت Shiny SMRC

۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny SMRC