ابعاد درج شده مربوط به طرح مهر روی کاغذ می‌باشد

سفارش بر اساس ابعاد مهر

جهت مشاهده محصولات مرتبط با هر سایز، روی دایره زردرنگ رفته و در منو بازشو گزینه‌ مشاهده محصولات را کلیک نمایید