صفحه اصلی > فروشگاه > مهر > مهر اتوماتیک ژلاتینی

مهر اتوماتیک ژلاتینی

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4910

9×24 میلی متر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4910

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-841

9×24 میلی متر
۳۱۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-841

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4911

13×35 میلی متر
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4911

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4911 نئون

13×35 میلی متر
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4911 Neon

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-842

13×35 میلی متر
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-842

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-852

13×35 میلی متر
۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-852

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8911

13×35 میلی متر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 8911

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8911 Art Edition

13×35 میلی متر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat Imprint 8911 Art

مهر ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-842

13×35 میلی متر
۳۴۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny A-842

مهر ژلاتینی مستطیل Sunny 3511

13×35 میلی متر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Sunny 3511

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4912

17×45 میلی متر
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4912

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4912 نئون

17×45 میلی متر
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4912 Neon

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-843

17×45 میلی متر
۳۷۵,۰۰۰ تومان ۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-843

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-853

17×45 میلی متر
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-853

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8912

17×45 میلی متر
۲۹۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 8912

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8912 Art Edition

17×45 میلی متر
۳۱۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat Imprint 8912 Art

مهر ژلاتینی مستطیل Sunny 3512

17×45 میلی متر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Sunny 3512

مهر ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-843

17×45 میلی متر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny A-843

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4913

21×55 میلی متر
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4913

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4913 نئون

21×55 میلی متر
۴۳۰,۰۰۰ تومان ۴۱۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 4913 Neon

مهر ژلاتینی مستطیل Sunny 3513

21×55 میلی متر
۲۶۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Sunny 3513

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-844

21×55 میلی متر
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۱۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-844

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-854

21×55 میلی متر
۴۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-854

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8913

21×55 میلی متر
۳۲۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 8913

مهر اتوماتیک ژلاتینی چیست؟

مهر اتوماتیک ژلاتینی از مدل‌های مرسوم مهر است. این مدل با اسم استامپ سرخود در بازار شناخته می‌شود و از قدیم مورد استفاده پزشکان و مهندسان بوده است. در مهر اتوماتیک ژلاتینی ابتدا ژلاتین توسط مهرساز ساخته شده و بر روی دستگاه مورد نظر نسب می‌شود. داخل بدنه دستگاه مهرهای ژلاتینی یک استامپ تعبیه شده است که ژلاتین بعد از نشستن بر روی آن جوهر را بر روی کاغذ منتقل می‌کند. این مهرها که انواع مختلف آنها در فروشگاه آنلاین سفارش ساخت مهر و استمپ مهرینو وجود دارد قابل شارژ است و همچنین می‌توان بعد از مدتی ژلاتین و یا حتی استامپ آنها را تعویض کرد. این مهرها به دو صورت مهر اتوماتیک ژلاتینی فوری و معمولی ساخته می‌شوند.