صفحه اصلی > فروشگاه > مهر > مهر اتوماتیک ژلاتینی

مهر اتوماتیک ژلاتینی

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4910

9×24 میلی متر
۳۲۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4910

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-841

9×24 میلی متر
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny S-841

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4911

13×35 میلی متر
۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4911

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4911 نئون

13×35 میلی متر
۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4911 Neon

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-842

13×35 میلی متر
۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny S-842

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-852

13×35 میلی متر
۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny S-852

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8911

13×35 میلی متر
۲۸۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 8911

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8911 Art Edition

13×35 میلی متر
۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۹۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat Imprint 8911 Art

مهر ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-842

13×35 میلی متر
۳۶۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny A-842

مهر ژلاتینی مستطیل Colop Printer C20 New

13×35 میلی متر
۳۷۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop Printer C20 New

مهر ژلاتینی مستطیل Sunny 3511

13×35 میلی متر
۲۶۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: Sunny 3511

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4912

17×45 میلی متر
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4912

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4912 نئون

17×45 میلی متر
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۸۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4912 Neon

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-843

17×45 میلی متر
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷۵,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny S-843

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-853

17×45 میلی متر
۴۱۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny S-853

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8912

17×45 میلی متر
۳۱۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 8912

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat Imprint 8912 Art Edition

17×45 میلی متر
۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat Imprint 8912 Art

مهر ژلاتینی مستطیل Sunny 3512

17×45 میلی متر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Sunny 3512

مهر ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-843

17×45 میلی متر
۴۱۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny A-843

مهر ژلاتینی مستطیل Colop Printer C30 New

17×45 میلی متر
۴۱۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop Printer C30 New

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4913

21×55 میلی متر
۴۲۵,۰۰۰ تومان ۴۱۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4913

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4913 نئون

21×55 میلی متر
۴۳۵,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Trodat 4913 Neon

مهر ژلاتینی مستطیل Sunny 3513

21×55 میلی متر
۲۹۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Sunny 3513

مهر ژلاتینی مستطیل Shiny S-844

21×55 میلی متر
۴۲۵,۰۰۰ تومان ۴۱۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny S-844

مهر اتوماتیک ژلاتینی چیست؟

مهر اتوماتیک ژلاتینی از مدل‌های مرسوم مهر است. این مدل با اسم استامپ سرخود در بازار شناخته می‌شود و از قدیم مورد استفاده پزشکان و مهندسان بوده است. در مهر اتوماتیک ژلاتینی ابتدا ژلاتین توسط مهرساز ساخته شده و بر روی دستگاه مورد نظر نسب می‌شود. داخل بدنه دستگاه مهرهای ژلاتینی یک استامپ تعبیه شده است که ژلاتین بعد از نشستن بر روی آن جوهر را بر روی کاغذ منتقل می‌کند. این مهرها که انواع مختلف آنها در فروشگاه آنلاین سفارش ساخت مهر و استمپ مهرینو وجود دارد قابل شارژ است و همچنین می‌توان بعد از مدتی ژلاتین و یا حتی استامپ آنها را تعویض کرد. این مهرها به دو صورت مهر اتوماتیک ژلاتینی فوری و معمولی ساخته می‌شوند.