صفحه اصلی > فروشگاه > مهر > جیبی > مهر جیبی ژلاتینی

مهر جیبی ژلاتینی

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Trodat 9511

13×35 میلی متر
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 9511

مهر جیبی ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-722

13×35 میلی متر
۳۴۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny A-722

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Shiny S-722

13×35 میلی متر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-722

مهر جیبی ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-723

17×45 میلی متر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny A-723

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Shiny S-723

17×45 میلی متر
۳۶۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-723

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Sunny 7512

17×45 میلی متر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Sunny 7512

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Trodat 9512

17×45 میلی متر
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 9512

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Shiny S-724

21×55 میلی متر
۴۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-724

مهر جیبی ژلاتینی مربع Shiny S-Q32

30×30 میلی متر
۴۲۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-Q32

مهر جیبی ژلاتینی مربع Shiny S-Q42

40×40 میلی متر
۵۵۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny S-Q42

مهر جیبی ژلاتینی دایره Trodat 9342

دایره 40 میلی متر
۴۶۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Trodat 9342

مهر جیبی ژلاتینی دایره Shiny Elite 42

دایره 40 میلی متر
۵۱۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny Elite 42

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Colop Stamp Mouse 20

13×35 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop Stamp Mouse 20

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Trodat 9411

13×35 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Trodat 9411

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Colop Pocket Stamp Plus 20

13×35 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop Pocket Stamp Plus 20

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Trodat 9412

17×45 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Trodat 9412

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Colop Stamp Mouse 30

17×45 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop Stamp Mouse 30

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Colop Pocket Stamp Plus 30

17×45 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop Pocket Stamp Plus 30

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Trodat 9413

21×55 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Trodat 9413

مهر جیبی ژلاتینی مربع Shiny S-Q17

17×17 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Shiny S-Q17

مهر جیبی ژلاتینی مربع Trodat 9425

25×25 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Trodat 9425

مهر جیبی ژلاتینی مربع Shiny S-Q12

12×12 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Shiny S-Q12

مهر جیبی ژلاتینی مربع Shiny S-Q24

25×25 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Shiny S-Q24

مهر جیبی ژلاتینی مربع Trodat 9430

30×30 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Trodat 9430

مهر جیبی ژلاتینی چیست؟

مهر جیبی ژلاتینی جزو مهرهای ژلاتینی اتوماتیک است و به دلیل طراحی کوچکتر قابل حمل و است و به همین دلیل به مهر جیبی مشهور شده است. این مهرها انواع مختلفی دارند و شما می‌توانید در فروشگاه سفارش اینترنتی ساخت مهر و استمپ مهرینو انواع مختلف آنها را سفارش دهید. ژلاتین و استمپ در این مهرها قابل تعویض استو همچنین با استفاده از جوهر مخصوص مهرهای ژلاتینی می‌توان این مهرها را شارژ نمود.