صفحه اصلی > فروشگاه > مهر > جیبی > مهر جیبی لیزری

مهر جیبی لیزری

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-75

13×35 میلی متر
۳۹۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny LI-75

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny SP-722

13×35 میلی متر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny SP-722

مهر جیبی لیزری دایره Shiny LI-655

دایره 50 میلی متر
۶۷۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny LI-655

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-110

17×45 میلی متر
۴۲۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny LI-110

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-150

21×55 میلی متر
۴۹۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny LI-150

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-190

30×70 میلی متر
۵۳۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny LI-190

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-245

38×75 میلی متر
۶۴۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny LI-245

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny SP-723

17×45 میلی متر
۴۶۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny SP-723

مهر جیبی لیزری مربع Shiny SP-Q32

30×30 میلی متر
۵۴۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny SP-Q32

مهر جیبی لیزری مربع Shiny SP-Q42

40×40 میلی متر
۶۴۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: Shiny SP-Q42

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 20 Mouse

13×35 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 20 Mouse

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 20 Pocket

13×35 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 20 Pocket

مهر جیبی لیزری مستطیل Diplomat PM30

21×55 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Diplomat PM30

مهر جیبی لیزری مستطیل Smart YF2459

21×55 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Smart YF2459

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 30 Mouse

17×45 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 30 Mouse

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 30 Pocket دو رنگ

17×45 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 30 Pocket 2 color

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 30 Pocket

17×45 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 30 Pocket

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 40 Pocket

21×55 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 40 Pocket

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 40 Pocket دو رنگ

21×55 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS 40 Pocket 2 color

مهر خودکاری لیزری Colop Writer

7×30 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop Stamp Writer

مهر جیبی لیزری دایره Colop EOS R40 Mouse

دایره 40 میلی متر
ناموجود
کد کالا: Colop EOS R40 Mouse

مهر جیبی لیزری چیست؟

مهر جیبی لیزری همانند مهرهای لیزری دارای یک پلیمر یا فوم برای درج طرح مهر است. تفاوت این مهر با مهرهای لیزری رومیزی حجم کوچکتر مهر است. شما می‌توانید در فروشگاه آنلاین سفارش اینترنتی مهر و استامپ مهرینو انواع مختلف این مهرها را جستجو نمایید و سفارش دهید.