صفحه اصلی > فروشگاه > مهر > جیبی > مهر جیبی لیزری

مهر جیبی لیزری

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-75

13×35 میلی متر
۴۳۰,۰۰۰ تومان ۴۰۴,۲۰۰ تومان
کد محصول: Shiny LI-75

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny SP-722

13×35 میلی متر
۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴۱۳,۶۰۰ تومان
کد محصول: Shiny SP-722

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS Mouse 20

13×35 میلی متر
۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop EOS 20 Mouse

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS Pocket 20

13×35 میلی متر
۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۳۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop EOS 20 Pocket

مهر جیبی لیزری دایره Shiny LI-655

دایره 50 میلی متر
۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۸,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny LI-655

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-110

17×45 میلی متر
۴۶۰,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۴۰۰ تومان
کد محصول: Shiny LI-110

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-150

21×55 میلی متر
۵۴۰,۰۰۰ تومان ۵۰۷,۶۰۰ تومان
کد محصول: Shiny LI-150

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-190

30×70 میلی متر
۵۸۰,۰۰۰ تومان ۵۴۵,۲۰۰ تومان
کد محصول: Shiny LI-190

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny LI-245

38×75 میلی متر
۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۳۹,۲۰۰ تومان
کد محصول: Shiny LI-245

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS Mouse 30

17×45 میلی متر
۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop EOS 30 Mouse

مهر جیبی لیزری مستطیل Shiny SP-723

17×45 میلی متر
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Shiny SP-723

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS Pocket 30

17×45 میلی متر
۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۷۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop EOS 30 Pocket

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS Pocket 40

21×55 میلی متر
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop EOS 40 Pocket

مهر جیبی لیزری مربع Shiny SP-Q32

30×30 میلی متر
۵۷۵,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۵۰۰ تومان
کد محصول: Shiny SP-Q32

مهر جیبی لیزری مربع Shiny SP-Q42

40×40 میلی متر
۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۳۹,۲۰۰ تومان
کد محصول: Shiny SP-Q42

مهر جیبی لیزری دایره Colop EOS Mouse R40

دایره 40 میلی متر
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کد محصول: Colop EOS R40 Mouse

مهر جیبی لیزری مستطیل Diplomat PM30

21×55 میلی متر
ناموجود
کد محصول: Diplomat PM30

مهر جیبی لیزری مستطیل Smart YF2459

21×55 میلی متر
ناموجود
کد محصول: Smart YF2459

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 30 Pocket دو رنگ

17×45 میلی متر
ناموجود
کد محصول: Colop EOS 30 Pocket 2 color

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 40 Pocket دو رنگ

21×55 میلی متر
ناموجود
کد محصول: Colop EOS 40 Pocket 2 color

مهر خودکاری لیزری Colop Writer

7×30 میلی متر
ناموجود
کد محصول: Colop Stamp Writer

مهر جیبی لیزری چیست؟

مهر جیبی لیزری همانند مهرهای لیزری دارای یک پلیمر یا فوم برای درج طرح مهر است. تفاوت این مهر با مهرهای لیزری رومیزی حجم کوچکتر مهر است. شما می‌توانید در فروشگاه آنلاین سفارش اینترنتی مهر و استامپ مهرینو انواع مختلف این مهرها را جستجو نمایید و سفارش دهید.