نمایش 14 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر ابعاد مهر
  • 10×25 میلی متر
  • 10×45 میلی متر
  • 10×50 میلی متر
  • 10×70 میلی متر
  • 12×12 میلی متر
  • 12×30 میلی متر
  • 12×32 میلی متر
  • 13×35 میلی متر
  • 13×54 میلی متر
  • 14×39 میلی متر
  • 15×15 میلی متر
  • 15×40 میلی متر
  • 15×75 میلی متر
  • 15×76 میلی متر
  • 17×17 میلی متر
  • 17×32 میلی متر
  • 17×45 میلی متر
  • 17×57 میلی متر
  • 20×20 میلی متر
  • 20×30 میلی متر
  • 20×40 میلی متر
  • 20×50 میلی متر
  • 20×65 میلی متر
  • 21×55 میلی متر
  • 22×63 میلی متر
  • 25×25 میلی متر
  • 25×40 میلی متر
  • 25×45 میلی متر
  • 25×65 میلی متر
  • 25×70 میلی متر
  • 25×77 میلی‌ متر
  • 25×80 میلی متر
  • 30×30 میلی متر
  • 30×45 میلی متر
  • 30×50 میلی متر
  • 30×55 میلی متر
  • 30×65 میلی متر
  • 30×70 میلی متر
  • 30×80 میلی متر
  • 35×35 میلی متر
  • 35×60 میلی متر
  • 38×75 میلی متر
  • 40×40 میلی متر
  • 40×50 میلی متر
  • 40×60 میلی متر
  • 40×65 میلی متر
  • 47×98 میلی متر
  • 5×25 میلی متر
  • 5×49 میلی متر
  • 50×75 میلی متر
  • 53×90 میلی متر
  • 60×80 میلی متر
  • 70×95 میلی متر
  • 75×99 میلی متر
  • 8×64 میلی متر
  • 89×114 میلی متر
  • 89×121 میلی متر
  • 9×24 میلی متر
  • بیضی 28×45 میلی متر
  • بیضی 30×50 میلی متر
  • بیضی 35×55 میلی متر
  • دایره 12 میلی متر
  • دایره 17 میلی متر
  • دایره 20 میلی متر
  • دایره 25 میلی متر
  • دایره 30 میلی متر
  • دایره 35 میلی متر
  • دایره 40 میلی متر
  • دایره 45 میلی متر
  • دایره 50 میلی متر
  • مثلث 45×45×45 میلی متر
  فیلتر رنگ جوهر
   • دورنگدورنگ
   • آبیآبی
   • قرمزقرمز
   • سبزسبز
   • مشکیمشکی
   • نارنجینارنجی
   • بنفشبنفش
   • طلاییطلایی
   • بدون رنگبدون رنگ

   تاریخ زن Colop mini dater

   ۴۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3 میلی متر

   تولیدکننده

   Colop

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   اتریش

   نوع مهر

   اتوماتیک

   تاریخ زن Colop mini info-dater

   ۹۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3 میلی متر

   تولیدکننده

   Colop

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   اتریش

   نوع مهر

   اتوماتیک

   تاریخ زن Shiny D-3

   ۳۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   5 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   دستی

   تاریخ زن Shiny D-4

   ۳۰,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   4 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   دستی

   تاریخ زن Shiny S-300

   ۵۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی, انگلیسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   اتوماتیک

   تاریخ زن Shiny S-310A

   ۱۳۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   اتوماتیک

   ابعاد مهر

   5×49 میلی متر

   تاریخ زن Shiny S-312

   ۱۰۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   4 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   اتوماتیک

   تاریخ زن Shiny S-314

   ۱۲۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   اتوماتیک

   ابعاد مهر

   10×25 میلی متر

   تاریخ زن Shiny S-400

   ۱۱۲,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   4 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی, انگلیسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   اتوماتیک

   تاریخ زن Trodat 4810

   ۴۰,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3.8 میلی متر

   تولیدکننده

   Trodat

   زبان حروف

   فارسی, انگلیسی

   کشور تولید کننده

   اتریش

   نوع مهر

   اتوماتیک

   تاریخ زن Trodat 4850

   ۱۳۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3.8 میلی متر

   تولیدکننده

   Trodat

   زبان حروف

   فارسی

   کشور تولید کننده

   اتریش

   نوع مهر

   اتوماتیک

   ابعاد مهر

   5×25 میلی متر

   شماره زن KW-trio

   ناموجود
   زبان حروف

   فارسی

   رنگ جوهر

   مشکی

   تولیدکننده

   KW-trio

   کشور تولید کننده

   تایوان

   شماره زن Reiner

   ۵۵۰,۰۰۰ تومان
   زبان حروف

   فارسی

   رنگ جوهر

   مشکی

   تولیدکننده

   Reiner

   کشور تولید کننده

   آلمان

   شماره زن Shiny S-313

   ۱۰۵,۰۰۰ تومان
   عرض حروف و اعداد

   3 میلی متر

   تولیدکننده

   Shiny

   زبان حروف

   فارسی, انگلیسی

   کشور تولید کننده

   تایوان

   نوع مهر

   اتوماتیک