نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر ابعاد مهر
  • 10×45 میلی متر
  • 10×50 میلی متر
  • 10×70 میلی متر
  • 12×12 میلی متر
  • 12×30 میلی متر
  • 12×32 میلی متر
  • 13×35 میلی متر
  • 13×54 میلی متر
  • 14×39 میلی متر
  • 15×15 میلی متر
  • 15×40 میلی متر
  • 15×75 میلی متر
  • 15×76 میلی متر
  • 17×17 میلی متر
  • 17×45 میلی متر
  • 17×57 میلی متر
  • 20×30 میلی متر
  • 20×40 میلی متر
  • 20×50 میلی متر
  • 20×65 میلی متر
  • 21×55 میلی متر
  • 22×63 میلی متر
  • 25×25 میلی متر
  • 25×40 میلی متر
  • 25×45 میلی متر
  • 25×65 میلی متر
  • 25×70 میلی متر
  • 25×80 میلی متر
  • 30×30 میلی متر
  • 30×45 میلی متر
  • 30×50 میلی متر
  • 30×55 میلی متر
  • 30×70 میلی متر
  • 30×80 میلی متر
  • 35×35 میلی متر
  • 35×60 میلی متر
  • 38×75 میلی متر
  • 40×40 میلی متر
  • 40×50 میلی متر
  • 40×60 میلی متر
  • 40×65 میلی متر
  • 47×98 میلی متر
  • 5×25 میلی متر
  • 5×49 میلی متر
  • 50×75 میلی متر
  • 53×90 میلی متر
  • 60×80 میلی متر
  • 7×30 میلی متر
  • 70×95 میلی متر
  • 75×99 میلی متر
  • 8×64 میلی متر
  • 89×114 میلی متر
  • 89×121 میلی متر
  • 9×24 میلی متر
  • بیضی 28×45 میلی متر
  • بیضی 30×50 میلی متر
  • بیضی 35×55 میلی متر
  • دایره 12 میلی متر
  • دایره 17 میلی متر
  • دایره 20 میلی متر
  • دایره 25 میلی متر
  • دایره 30 میلی متر
  • دایره 35 میلی متر
  • دایره 40 میلی متر
  • دایره 45 میلی متر
  • دایره 50 میلی متر
  • مثلث 45×45×45 میلی متر
  بستن

  تاریخ زن Colop mini dater

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3 میلی متر

  تولیدکننده

  Colop

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  اتریش

  نوع مهر

  اتوماتیک

  بستن

  تاریخ زن Colop mini info-dater

  ۹۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3 میلی متر

  تولیدکننده

  Colop

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  اتریش

  نوع مهر

  اتوماتیک

  بستن

  تاریخ زن Shiny D-3

  ۳۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  5 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  دستی

  بستن

  تاریخ زن Shiny D-4

  ۳۰,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  4 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  دستی

  بستن

  تاریخ زن Shiny S-300

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی, انگلیسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  اتوماتیک

  بستن

  تاریخ زن Shiny S-310A

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  اتوماتیک

  ابعاد مهر

  5×49 میلی متر

  بستن

  تاریخ زن Shiny S-312

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  4 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  اتوماتیک

  تاریخ زن Shiny S-314

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  اتوماتیک

  ابعاد مهر

  9×24 میلی متر

  بستن

  تاریخ زن Shiny S-400

  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  4 میلی متر

  تولیدکننده

  Shiny

  زبان حروف

  فارسی, انگلیسی

  کشور تولید کننده

  تایوان

  نوع مهر

  اتوماتیک

  تاریخ زن Trodat 4810

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3.8 میلی متر

  تولیدکننده

  Trodat

  زبان حروف

  فارسی, انگلیسی

  کشور تولید کننده

  اتریش

  نوع مهر

  اتوماتیک

  بستن

  تاریخ زن Trodat 4850

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  عرض حروف و اعداد

  3.8 میلی متر

  تولیدکننده

  Trodat

  زبان حروف

  فارسی

  کشور تولید کننده

  اتریش

  نوع مهر

  اتوماتیک

  ابعاد مهر

  5×25 میلی متر