آموزش
ارسال توسط author-avatar

مهر امضا چیست؟ چه کاربردی دارد؟ و چطور سفارش ساخت مهر امضا را ثبت کنم؟

اگر شما مدیر یا کارمندی هستید که باید در طول روز تعداد زیادی سند و مدرک امضا کنید، حتما به این فکر کرده‌اید که یک مهر امضا داشته باشید. شاید هم شما نمی‌دانستید که می‌شود از امضا نیز مهر تولید کرد. ما ...